home page Member of research group Research trends research findings Research projects Style of research group
LocationHome page > Member of research group > Zhang Qiuyue
Introduction to the research group
group leader
Xinyaowu
Research team
Han tingshen
Wang Qiong
Zhang Qiuyue
Li sisi
postdoc
Dingwenna
You Zhijia
SHOOKLING
Wang Yan
student
Peng Chuan
Zhu Jie, master of 2021.
Zhao Jiagang
chenfuyan
Li Yaoke, master of 2020.
Du Zhiqiang, master of 2020.
wangnan
Li Peishan
Zhou Qiyue
Zhou Haiyi
Chen Huihui
He Yi
Liu Suguo
graduate student
Zheng Quanjing
Mu Qiyong
huzhengyan
Zhang Qiuyue
  address:Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences. Menglun, Mengla, Yunnan 666303, China   
E-mail:ywxing@xtbg.org.cn